در ماه‌های اخیر دستگیری بهائیان در ایران شدت بیشتری گرفته است. هم اکنون دوازده بهایی در زندان‌های ایران بیمار هستند و هیچگونه امیدی برای برگزاری یک دادگاه عادلانه ندارند. طبق گزارشات بدست آمده آنها به دلایل بزهکاری، دزدی و یا قتل بازداشت نشده‌اند بلکه در حقیقت آنها رهبران و فعالان اجتماعی و آموزشی بوده‌اند که تلاش کرده‌اند به اجتماع خودشان خدمت کنند.

رژیم ایران از فعالیت بهائیان در داخل و خارج از ایران جلوگیری می‌کند و در این کار هیچگونه محدودیتی را بر خود قائل نمی‌شود.

تیم CENSEO ما در مورد این شرایط بد، کمیکی را طراحی کرده است: