میدیست یوت (جوانان خاورمیانه)، که سازمانی مستقل در کنار شبکهء اسلامی حقوق بهائیان است، اخیراً تلویزیون دهکدهء جهانی را در نشانی www.globalvillagetv.org دایر کرده است. این تلویزیون تریبونی پویا و آموزشی است که مشترکاً توسّط بهائیان و مسلمانان دایر شده که شانه به شانهء یکدیگر برای ایجاد و ترویج جامعهء بین‌الأدیان فعّالیت می‎کنند.

در چندماههء گذشته، ما با جدّیت تمام در مورد این ابتکار کار می‎کردیم و این امید را در دل پروردیم که ابتکار مزبور در جهت ارتقاء و پیشرفت جدّی بین‌الأدیان مؤثّر باشد. ما متوجّه شدیم که در بسیاری از میزگردها و جلسات بحث که در فرایند بین‌الادیان صورت می‌گیرد، امر بهائی، امر یزیدی و بسیاری از سایر ادیان و مذاهب حذف شده‌اند. هدف این جامعه تغییر رَوَند مزبور است.

شبکهء اسلامی ما برای حقوق بهائیان (bahairights.org) همچنین اخیراً سند 1983 اذیت و آزار بهائیان در ایران را به عربی ترجمه کردیم تا تعداد بیشتری از مردم در منطقه آگاه شوند که بسیاری از بهائیان به چه وضعیتی مبتلا هستند. ما به زودی آن را در سایت اینترنتی خود درج خواهیم کرد.

لطفاً این اعلامیه دربارهء تلویزیون دهکدهء جهانی را انتشار دهید. رشد و کامیابی این طرح به حمایت و مشارکت شما بستگی دارد.

www.globalvillagetv.org